Monday, April 23, 2007

Yom haZikkaron 5767

מגש הכסף
מילים: נתן אלתרמן

...והארץ תשקוט עין שמיים אודמת
תעמעם לאיטה על גבולות עשנים
ואומה תעמוד קרועת לב אך נושמת...
לקבל את הנס האחד אין שני

היא לטקס תיכון היא תקום למול סהר
ועמדה למולם עוטה חג ואימה
אז מנגד ייצאו נער ונערה
ואט אט ייצעדו הם אל מול האומה

לובשי חול וחגור כבדי נעליים
בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש
לא החליפו בגדם לא מחו עוד במים
את עקבות יום הפרך וליל קו האש

עייפים עד בלי קץ נזירים ממרגוע
ונוטפים טללי נעורים עבריים
דום השניים ייגשו ועמדו לבלי נוע
ואין אות אם חיים הם או ירויים

אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם
ואמרה: מי אתם מי אתם
והשניים שוקטים יענו לה: אנחנו מגש הכסף
שעליו לך ניתנה מדינת היהודים

כך אמרו ונפלו לרגלה עוטי צל
והשאר יסופר בתולדות ישראל

No comments: