Sunday, December 30, 2018

בעקבות המפץ הפוליטי: איפה אנו עומדים?

 
 
במידה מסוימת, טלטלות הן טובות מכיוון שגורמות להערכת מצב מחדש. כשסוקרים את השטח, ושומעים את הדיונים בתקשורת, בכל זאת עולות לא מעט מסקנות חיוביות. האוכלוסייה היהודית בארץ יותר יהודית, יותר לאומית ויותר אתנית מאז שנים רבות. העובדה שמפלגות 'מרכז' חשות צורך שלא להיתפס שמאל/אנטי-יהדות (לא חשוב כרגע אם זהו פרצופן האמיתי) מלמדת המון על ציבור הבוחרים. זוהי תמורה מאד מבורכת (במיוחד עבור אלה ממנו הזוכרים את מערכת הבחירות ב-96 וב-99). לדעתי, יש אפילו להציע תיקון למסקנות שאותן העלו שמורל רוזנר וקמיל פוקס בספרם החדש (שהוא חובה לכל אזרח יהודי). הם מציינים מה שנראה להם כחילון משמעותי בחברה הישראלית (וברור לא הדתה, למרות קריאותיהם ההיסטריות של הפורום החילוני). ממצאיהם נראים נכונים, אולם משמעותן לא מוצתה. הרצף הדתי-לאומי בציבור היהודי שהם גילו מגשר (לפחות בפוטנציה) ומלכד את הציבור יותר מבעבר. העובדה ששיעורי היהודים בארץ המאמינים בקב"ה והרואים בתורה ובמצוותיה את הכילה הקדושה (Sacred Canopy) שבתוכה חיים (אפילו אם לא יקיימו קלה כחמורה) מהווה נשורה משמחת לקיימותה של הישות היהודית בארץ ישראל. מנעד או רצף עובר מצד לצד בקלות ובצורה בריאה. המגמה היא בסך הכל חיובית וב"ה על זה.
כרב, והאמת עמדתי מושפעת ממצאיי כהיסטוריון, אני מאמין שהתורה תעשה את שלה והזיקה למוסורת תתחזק.
המנעד הזה מאפיין את הציבור הדתי לאומי גם, ולכן זה לא מפתיע שהמגזר שלנו מפוצל (אם כי, יותר--- הרבה יותר סביב נושאיים דתיים/תרבותיים מאשר פולוטיים). אולי טוב שכך. מצד שני, מפחידה אותי השתלטותה הצפויה של החרד"לים על הבית היהודי והפיכת אינשיה לשופרה של הציונות הדתית. לרבים מבין האנשים האלה אין שמץ של מושג איך לתרגם את התורה לשפה המובנת ע"י היהודי המצוי ודבריהם מנכרים את הציבור המסורתי דווקא כשהוא מחפש תורה (עיין רמב"ם, מבוא לפרק חלק).
אולם, יש הבט יותר חמור, השתעבדותם של החרד"לים למונופול של הרבה"ר הרת אסון. הרבה"ר מזמן איננו מוסד ציוני, ממלכתי שאכפת לו מכל יהודי א"י (ומישהו חייב להזכיר לחרד"לים שהרב קוק זצ"ל נפטר לפני 83 שנים, ושלא הוא ולא מישהו נאמן למורשתו שולט שם). הרקורד האיום שלו בכשרות, בסרבני גט ובגיור הוא רק קצה הקרחון. [הייתי יכול כבר היום לצאת לפנסיה אם היה לי שקל עבור כל אימת שסטודנט חילוני אמר לי שהוא מכבד ואוהב את התורה, מאמין בקב"ה וסולד מהרבנות.]
אני מתרכז בנקודה זו, בגלל שהמרקם היהודי המחזק, התודעה והקיימות היהודיות המתעצמות חייבים להיות מבוססים על הסכמות בנושאים עקרוניים כמו יחסי דת וציבוריות וגם על הסדרת מעמדם של הלא יהודים מזרע ישראל (שמתווספים להם כל שנה אלפים נוספים בזכות הסוכנות היהודית). היכולת הבסיסית להתחתן אחד עם השני ולהכיר אחד בשני כיהודים היא חיונית לקיימותנו ומהווה שיקול בטחוני מובהק. ההיסטוריה מלמדת שפילוג פוקד את עמנו רק על רקע נושא זה. ודווקא כאן, נכנעו החרד"לים לחרדים (שממלכתיות איננה הקלף החזק שלהם) ותמכו בקיפאון הגיור והכרזת מלחמה נגד גדולי תורה המגיירים ע"פ דין (ע' שו"ת אחיעזר ח"ג סי' כ"ג). כדרכם בבלימת הגיור, כן דרכם נגד הרחבת הכשרות וטהרת הקדושה (דוגמת מיזם הכשרות של צוה"ר בראשות יד"נ הרב אורן דובדבני).
תו הנוגה המתנגן במפה הפוליטית מעלה את השאלה: מי יעמוד בפרץ? מי ייצג ציונות דתית שבצורה אחראית (כולל קווים אדומים ברורים נגד מגמות בציבור) יילחם בכנסת עבור אותה יהדות שתחשל את הציבור ותזכה את כולנו בברכת ד'?
האיחוד הלאומי? ממנו והלאה.
הימין החדש? לא נראה לי.
הליכוד? לא על סדר יומו (עם תלותו בחרדים)
זה מה שמדיר את עיניי משינה בלילות.

Sunday, December 23, 2018

Modern Orthodox Imbalance

In preparing for last week's talk, Redefining Modern Orthodoxy in Israel, I had occasion to revisit Prof. Jack Wertheimer's essay, 'Can Modern Orthodoxy Survive?' and the responses too. [Full disclosure, I am a long time fan of Professor Wertheimer's writings. His latest book, The New American Judaism: How Jews Practice Their Religion Today, is a stunning tour de force...if very sobering.] The original article, and all of the responses save one, provided trenchant and fascinating food for thought about the present and future of the Modern Orthodox experiment. Somehow, reading Wertheimer's summation helped me to crystallize some of my ideas on the subject (and some of the points I presented to the Maccabean Society last week.)

In summarizing the responses to his essay, Wertheimer noted three primary concerns that were expressed. Primary among these was the explicit sense that Modern Orthodoxy is threatened by Ultra-Orthodox, or Haredi Judaism (and not so implicitly by the latter's influence upon putative Modern Orthodox institutions, such as Yeshiva University and the Orthodox Union).

This is a remarkable, and extremely problematic (if not dangerous), situation for any wing of a community that defines itself as Orthodox. 

To begin with, we must parse the nature of the Haredi 'threat.' If this is represented by moves to erase women from the media and the community; by the ceding of authority in critical areas (e.g. Divorce, Recalcitrants, Conversion etc) to Haredi rabbis then the concern is real and must be addressed. The Modern Orthodox Community must stand up for the advancement of women within and without its ranks (to the degree the Torah credibly allows, see below). The unparalleled and unjustified extremes to which the Laws of Modesty have gone must be rejected. The inequalities and perversions of justice that occur in the realm of divorce must be ameliorated. A credible model for conversion (which is more an Israeli than a Diaspora issue) must be adopted, and so on.

However, all too often 'Haredization' (aka 'Sliding to the Right') is identified with intensification of piety, increased Torah Study, along with greater precision and punctiliousness in the observance of God's commandments. Here, no community that strives to uphold Orthodox Tradition (i.e. the iteration of authentic Rabbinic Jewish Tradition of the past millennia) can but endorse such developments (never mind distance itself therefrom). The fact that ritual and moral piety were not always the hallmarks of the Modern Community (as embodied in the US by the so-called 'Young Israel type,' which parallels the Israel Mizrhnik) is not an excuse. Indeed, this type of spiritually shallow and ritually deficient type of behavior were precisely the reason that Rav Soloveitchik זצ"ל never self-identified as a Modern Orthodox Jew (while his son in law, Rav Aharon Lichtenstein זצ"ל adopted the Centrist moniker). I understand that the increase in observance, which often calls into question the integrity of previous generations, is uncomfortable and people like to do what they like to do. In addition, Freedom of Will is certainly given to all. However, to bemoan such trends officially is indefensible. 

On the other hand, it was still stunning (though not all that surprising) to read Wertheimer's observation that 'All but one seem to regard the haredim as the “other” with whom Modern Orthodoxy must contend; by contrast, the more liberal Jewish denominations barely register in these responses.' 

In my experience, there are two reasons for this. To start with, Orthodoxy has defied all of the predictions of its demise. Few can believe today that only fifty years ago, Marshall Sklare, the preeminent sociologist of American Jewry dismissed Orthodoxy as a fossil. Or that when Charles Liebman published his prescient study of Orthodoxy and its future resurgence, his colleagues thought his predictions risible. Today, the non-Orthodox denominations are at a serious cross road, as they try to survive in the wake of the trends unveiled by the PEW Report of 2013. So, from a formal, institutional vantage point, Non-Orthodox denominations do not really constitute a threat to Orthodox continuity.

However, it really is striking, that none of the respondents questioned (or even expressed some measure of discomfort) at the challenge posed to Orthodox Judaism by the (Post)Modern World with which Modern Orthodoxy purports to interact. This omission, which Prof. Wertheimer does not note in his summary, is fraught with serious consequences. Contemporary Western Culture, which denies Absolute Truth and advocates values and actions that cannot be squared with any form of credible Orthodoxy, does threaten Modern Orthodoxy with corrosion from within. This, however, depends upon the model on cultural interaction that one chooses.

If one assumes that (Post)Modernity must be coterminous with Judaism, along the lines that Medieval Jewish Philosophers posited (v. R. Sa'adiah's Introduction to the Emunot ve-De'ot or Guide to the Perplexed I, 71), then one eventually subjugates Judaism to the former and one often finds oneself using various tools, disciplines and arguments to accommodate the Torah to (Post)Modernity which is all too often uncritically embraced.

The result of such an orientation, is very problematic. As I wrote a number of years ago:

Making Judaism dependent upon external systems of thought and values, denies its integrity and, effectively, eviscerates it. The Torah, at this point, becomes a mere function of transient intellectual and cultural fashion; nothing more than a Jewish decoration (as it were) upon another culture. Anything that was originally part of Judaism that does not align itself with current norms will simply be dispensed with. Ultimately, the Torah itself is easily dispensed with. After all, if one’s central values lie outside of Judaism, why make the effort to maintain it, since sentiment alone is hardly strong enough to withstand the pull of a larger culture? The inevitable result, then, is assimilation, which is simply the exchange of one identity and value system for another.

In many cases, and I one can detect some of this among the responses to Wertheimer (along with some of the positions presented at the recent Progressive (sic!) Halakhah Conference at Harvard), this is precisely the model that is advocated. This model of Orthodoxy is deeply out of balance, tilting away from itself. Here, the example of the Non-Orthodox denominations does represent a plausible foil. For it was precisely this epistemological model that underlay Reform, Conservative and Reconstructionism. So, while the other movements might not pose an institutional challenge, their example should be a warning to those who wish to march Orthodoxy down that path (and they represent a not insignificant number).  

The healthier, and more responsible approach to cultural interaction assumes a judicial encounter of Judaism, possessed of its own integrity, with outside culture. Ideas and challenges, insights and questions, models and possibilities posed by the later can and should be explored and judged as to their appropriateness and possible adaptability to Torah and the worship of God. However, God and the words of the Torah have the final say and that say may well be 'No' or 'Partially Yes.'

As I noted in the above essay, which addressed the issue from the point of view of Rav Soloveitchik's epistemology:

At the same time, he definitely did not advocate a blind, ‘know nothing’ or fundamentalist stance toward the outside world and its culture, and their relationship to Torah. His epistemological model, which was beautifully mapped out by my teacher, Prof. Yitzhak Twersky z’l, assumed that one should courageously enlist the full panoply of Western culture for the explication and enhancement of Judaism. Judaism, in the Rav’s model, creatively engages and interacts with other systems of thought and value. It is enriched and our appreciation of it deepened by that interaction. It does not, however, subordinate itself to them, or makes its validity contingent thereupon.The core values and institutions of Judaism, rooted in the Talmud and its literature, control and balance the manner in which outside forces and ideas impact upon (and stimulate) it.  

Of course, this approach will likely be seen to be an anathema to many who are immersed of Western Thought today as it presumes Faith in God, Deference to His Will as expressed in the Written and Oral Law (although subject to a fair degree of responsible interpretation), Belief in Absolute Truth and a degree of Essentialism (which is, by the way, making a comeback of late.) In addition, it jibes better with the way that great sages and halakhists, leaders and thinkers have comported themselves in the past (though, Orthodox Judaism does not require the imprimatur of the academic). 

The future Modern Orthodoxy in the Exile (even as we, in Israel, strive to create a native Israeli version thereof) will be determined by the choice of model of interaction that its people choose.